Peter Madsen

Hvad sker der lige for verden?! Diskutér det her!
Brugeravatar
KIM K
Indlæg: 370
Tilmeldt: 17. sep 2017, 17:24
Kort karma: 8
Likede indlæg: 561

Re: Peter Madsen

Indlægaf KIM K » 11. aug 2018, 06:40

Delfin skrev:
deliciouscookie skrev:Man kan i hver fald godt diskutere rimeligheden i at bruge skattekrone på lommepenge til kriminelle, så kan man også stille spørgsmålstegn ved TV og internetadgang i afsoningstiden. Der imod kan bøger og udgangsmateriale, fordrage, kurses og andet som kan hjælpe med resocialisering være ok.


Han har ikke internetadgang https://www.bt.dk/krimi/vil-skrive-til- ... chance-til og de må heller ikke have egne mobiltelefoner i lukkede fængsler. De må ringe til nogle forhåndsgodkendte personer og samtalerne bliver optaget.

De får ikke lommepenge. De 43 kr om dagen er kostpenge, og de skal selv købe og lave maden. Pengene rækker nok ikke langt, når det er til tre måltider. Jeg kender dog ikke priserne i deres butik.
De kan så tjene ekstra ved at arbejde i fængslet til under 10 kr i timen, og for de penge skal de købe tøj og alle andre fornødenheder, så de lever ikke fyrsteligt, men det skal de så absolut heller ikke efter min mening. Med hensyn til tøj, synes jeg egentlig bare, at der skulle indkøbes en røvfuld t-hirts og joggingsæt, og så kan de sætte timelønnen ned til det halve.

Tv og anden underholdning er vel lige så meget for at holde fangerne i ro, så der ikke bliver flere slåskampe derinde end et stærkt beskåret fængselspersonalet kan håndtere.


Det er slet ikke fordi, jeg mener, at de skal leve i sus og dus, men det der med vand og brød og et mørkt hul hører ikke hjemme i et civiliseret samfund. Så kan man diskutere standarden, men det ser vel altid mere tiltalende ud, når det er nybyggeri og ny-indkøbt inventar. Et par år eller fem mere på bagen, så er der sikkert huller og skrammer i det hele.


Jeg tror man skal regne med prisniveauet hos fængsels købmændene ligger en del højere end man ser det i storbyerne pga. lav omsætning og mangel på konkurrence. Som minimum skal man nok forvente prisniveauet er som hos de små købmænd ude på landet, der jo i reglen er lidt dyrere.

Nogle købmænd er tidligere blevet beskyldt for at udnytte situationen og skrue umådeholdent op for priserne, det er dog vist stoppet i dag.

Indsatte betaler ågerpriser for mad
Fængselsbutikkerne har monopol og kan sætte priserne, som de vil. Det er den væsentligste grund til, at indsatte i landets fængsler sultestrejker og boykotter butikkerne

En liter letmælk koster 9, 95 i Vridsløselille statsfængsel. I en Netto på den anden side af murene koster den 5,25 kroner - altså godt og vel det halve - og det er hovedårsagen til, at indsatte i flere af landets fængsler for tiden sultestrejker.

https://www.information.dk/indland/2008 ... priser-mad


Mht. TV kostede det i 2007 5-6 kr. pr. dag ( kr. 150 - 180,- om måneden). Det er de seneste priser jeg har kunnet finde. Det er en ret stor post på budgettet. Tidligere svingede det typisk mellem mellem 5 og 8 kroner om dagen, men i 1999 fastsatte man en øvre grænse på 5 kroner. I 2007 blev beløbet hævet til 6 kroner om dagen for arresthusene og de københavnske fængsler.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1456

Det er i øvrigt de Europæiske Fængselsregler der pålægger kriminalforsorgen at give de indsatte muligheden for at kunne se TV.

Første to citater er sakset fra en rapport fra ombudsmandens tilsyn af Arresthuset i Frederikssund i år 2000.
Sidste to er fra ombudsmandens tilsyn af Statsfængslet Kragskovhede i 2007, hvor det som jeg forstår er signalet man betaler for dersom man ønsker at kunne gøre brug af TV'et der er fast inventar i cellen.
At man har valgt at tv’et er fast inventar i cellen er sikkert fordi så godt som alle alligevel vælger at leje det, og så undgår man besværet med at slæbe det ud hvis enkelte fravælger det.

6.6. Tv-ordning
Arresthuset udlejer tv’er til de indsatte. Lejen er fem kr. pr. dag.
Ombudsmanden har af egen drift over for Direktoratet for Kriminalforsorgen rejst
nogle generelle spørgsmål om tv-ordninger i landets arresthuse og betalingen herfor.
Denne undersøgelse er afsluttet den 13. november 2000, jf. nedenfor. Undersøgelsen
vedrørte spørgsmålet om hvorvidt der efter pkt. 45 i De Europæiske
Fængselsregler er en forpligtelse for kriminalforsorgen til foranledige at de indsatte
kan se tv i institutionen, og i bekræftende fald hvorvidt, og i givet fald i hvilket
omfang kriminalforsorgen kan opkræve leje herfor fra de indsatte.
Med hensyn til det første spørgsmål udtalte direktoratet at kriminalforsorgen har
en forpligtelse til at tilvejebringe de praktiske forudsætninger for de indsattes adgang
til i hvert fald dansk fjernsyn.
Med hensyn til det andet spørgsmål udtalte direktoratet
at der efter direktoratets opfattelse bevillingsretligt på de årlige finanslove
er hjemmel til at opkræve leje for udlejning af tv-apparater til de indsatte idet
en sådan opkrævning er ”et naturligt led i kriminalforsorgens virksomhed.”.

https://www.ombudsmanden.dk/find/inspek ... kssund.pdf


Efter min endelige gennemgang af sagen er det min opfattelse at kriminalforsorgen efter bestemmelsen
i pkt. 45 i De Europæiske Fængselsregler har en egentlig forpligtelse til at foranledige at de
indsatte kan se (i hvert fald dansk) fjernsyn. Pr. 1. juli 2001, hvor loven om fuldbyrdelse af straf
mv. træder i kraft, følger denne pligt for afsoneres vedkommende tillige af § 58, stk. 1, i denne lov.
Det er ikke i pkt. 45 i De Europæiske Fængselsregler eller andre steder angivet på hvilken måde
kriminalforsorgen skal opfylde denne forpligtelse. Jeg er enig med direktoratet i at pligten ikke
rækker videre end til at sørge for at de praktiske forudsætninger for at kunne se tv er til stede, f.eks.
ved tilbud om leje af tv, jf. følgebrevet af 23. januar 1997 til direktoratets cirkulære af samme dag
om ændring af effektcirkulæret. Det følger således ikke af bestemmelsen i pkt. 45 i De Europæiske
Fængselsregler at kriminalforsorgen skal stille gratis tv til rådighed for de indsatte, og der er derfor
ikke noget til hinder for at muligheden for at se tv administreres gennem en udlejningsordning.
Med hensyn til spørgsmålet om hjemlen til at opkræve leje er jeg enig med direktoratet, Rigsrevisor
og Statsrevisoratet i at udlejning af tv må anses for et naturligt led i kriminalforsorgens virksomhed,
og at hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed derfor indeholder den fornødne
bevillingsretlige – og materielle – hjemmel til at oppebære indtægter for udlejning af tv-apparater til
de indsatte.
Det er dog som anført af Statsrevisoratet en forudsætning at lejeindtægten svarer til den aktuelle
udgift. Størrelsen af lejen må derfor fastsættes således at der ikke fremkommer overskud af udlejningsordningen.

Idet jeg går ud fra at den af direktoratet fastsatte maksimumleje på fem kr. om dagen er fastsat ud
fra denne forudsætning, har jeg ingen bemærkninger hertil.


https://www.ombudsmanden.dk/find/inspek ... kssund.pdf


Det tilføjes at jeg er bekendt med at Direktoratet for Kriminalforsorgen har udsendt
en skrivelse (af 30. maj 2007) til kriminalforsorgens fængsler og arresthusene
om tv-ordningen for den indsatte. Af dette brev fremgår det at direktoratet
har besluttet pr. 1. juni 2007 at hæve den maksimumspris som direktoratet
tidligere har fastsat for arresthusenes og Københavns Fængslers udlejning af
tv-apparater til de indsatte fra 5 til 6 kr. om dagen, og at maksimumsprisen nu
også gælder for udlejning af tv-apparater til de indsatte i de lukkede fængsler
(og således også de lukkede afdelinger i de åbne fængsler).

http://www.ombudsmanden.dk/find/inspekt ... ndelig.pdf


Tv-apparater med indbygget dvd-afspiller er, som tidligere nævnt, fast celleinventar.
De indsatte betaler 35 kr. om ugen for signalet (ikke for leje af apparatet).

http://www.ombudsmanden.dk/find/inspekt ... ndelig.pdf
3
Conway
Bortvist
Indlæg: 1145
Tilmeldt: 10. nov 2016, 19:53
Kort karma: 25
Likede indlæg: 470

Re: Peter Madsen

Indlægaf Conway » 11. aug 2018, 10:31

Jeg synes at de nævnte afsoningsforhold er et alarmerende signal at sende !
Jo værre forbrydelsen er desto bedre bliver afsoningsforholdene !
I min optik burde det klart være omvendt !
Man bør huske på at disse afsoningsforhold alene er en politisk beslutning og ikke dikteret af konventioner o.lign...
2
Iblandt de blinde vil den enøjede altid fremstå som den velvidende
Brugeravatar
Brok
Indlæg: 139
Tilmeldt: 10. okt 2017, 16:05
Kort karma: 4
Likede indlæg: 112

Re: Peter Madsen

Indlægaf Brok » 11. aug 2018, 11:16

Conway skrev:Jeg synes at de nævnte afsoningsforhold er et alarmerende signal at sende !
Jo værre forbrydelsen er desto bedre bliver afsoningsforholdene !
I min optik burde det klart være omvendt !
Man bør huske på at disse afsoningsforhold alene er en politisk beslutning og ikke dikteret af konventioner o.lign...


Vil man have middelalderlige afsonings forhold, så er Østen og Sydamerika nok der man skulle bo.

Danmark er kommet til demokrati og menneskelige forhold, også til psykisk syge.

Mandens psyk bliver nok ikke forandret af, at være spæret inde i gamle bygninger, dog er flugt muligheden meget større,
så jeg forstår godt han gerne vil flyttes.
0
Brugeravatar
Confucius
Indlæg: 2217
Tilmeldt: 4. maj 2018, 18:33
Kort karma: 219
Likede indlæg: 4084

Re: Peter Madsen

Indlægaf Confucius » 11. aug 2018, 11:46

Bergen skrev:
Confucius skrev:
deliciouscookie skrev:Man kan i hver fald godt diskutere rimeligheden i at bruge skattekrone på lommepenge til kriminelle.


Ja, eller bare rimeligheden i at bruge 1 milliard på et fængsel med plads til 250 fanger. Det er 4 millioner per fange eller en kvadratmeterpris på 28.571,43 kroner.... På fucking Falster! Gennemsnitlig i resten af Guldborgsund Kommune er på 9.962 kr. pr. m2.Prisen afspejler jo også nødvendigheden af at bygge så sikkerhed er tænkt ind i byggeri og i hverdag.


Det er kun noget af det. Men hvis nu cellerne kun havde været på 10 m2 i stedet for 12,8 m2, så kunne der være 320 celler i stedet for kun 250. Og sådan er der mange ting, der kunne været ændret, så man fik meget mere fængsel for pengene. Der er også brugt - unødvendige - penge på bl.a kunst.
3
Alle mennesker er lige - uanset om de er sorte, brune, gule, røde eller normale.
Brugeravatar
Confucius
Indlæg: 2217
Tilmeldt: 4. maj 2018, 18:33
Kort karma: 219
Likede indlæg: 4084

Re: Peter Madsen

Indlægaf Confucius » 11. aug 2018, 12:13

LaScrooge skrev: jf også psykopaten fra Utöya.


Retten fandt ham tilregnelig, så psykopat er han ikke. Ellers kunne han ikke få den forvaringsstraf, han fik. Han kan i øvrigt prøveløslades fra om 3 år.
0
Alle mennesker er lige - uanset om de er sorte, brune, gule, røde eller normale.
Brugeravatar
Confucius
Indlæg: 2217
Tilmeldt: 4. maj 2018, 18:33
Kort karma: 219
Likede indlæg: 4084

Re: Peter Madsen

Indlægaf Confucius » 11. aug 2018, 12:20

Brok skrev:
Vil man have middelalderlige afsonings forhold, så er Østen og Sydamerika nok der man skulle bo.

Danmark er kommet til demokrati og menneskelige forhold, også til psykisk syge.


Hvis logikken er, at afsoningsforhold er dårlige, fordi de er middelalderlige, så bør vi straks kassere demokratiet, da det er 2.500 år gammelt. Man bør også overveje at flytte til Athen, hvis man vil have demokrati.
1
Alle mennesker er lige - uanset om de er sorte, brune, gule, røde eller normale.
Brugeravatar
DenBruneMunk
Indlæg: 2093
Tilmeldt: 8. jun 2017, 19:25
Kort karma: 13
Likede indlæg: 858

Re: Peter Madsen

Indlægaf DenBruneMunk » 11. aug 2018, 13:25

Confucius skrev:
deliciouscookie skrev:Man kan i hver fald godt diskutere rimeligheden i at bruge skattekrone på lommepenge til kriminelle.


Ja, eller bare rimeligheden i at bruge 1 milliard på et fængsel med plads til 250 fanger. Det er 4 millioner per fange eller en kvadratmeterpris på 28.571,43 kroner.... På fucking Falster! Gennemsnitlig i resten af Guldborgsund Kommune er på 9.962 kr. pr. m2.

Området har intet med en fængsel pris per m2 at gøre, eller bor du selv i et fængsel og købte det hos Home? Det er ren galskab at forsøge at sammenligne priser sådan, lyder ikke særligt fornuftigt og ikke gennemtænkt. Og hvorfor skulle prisen i skagen, helsingør eller falster være anderledes, du må være forbryder eller erfaren med sådanne bygninger siden du kan skelne mellem falster og rungsted kyst , når vi taler fængsel.
3
Brugeravatar
Confucius
Indlæg: 2217
Tilmeldt: 4. maj 2018, 18:33
Kort karma: 219
Likede indlæg: 4084

Re: Peter Madsen

Indlægaf Confucius » 11. aug 2018, 14:48

DenBruneMunk skrev:Området har intet med en fængsel pris per m2 at gøre.


Selvfølgelig har det det. Havde du opført nøjagtigt samme fængsel - eller hvilken som helst anden bygning - i en anden kommune, havde du fået en anden kvadratmeterpris.
0
Alle mennesker er lige - uanset om de er sorte, brune, gule, røde eller normale.
Brugeravatar
DenBruneMunk
Indlæg: 2093
Tilmeldt: 8. jun 2017, 19:25
Kort karma: 13
Likede indlæg: 858

Re: Peter Madsen

Indlægaf DenBruneMunk » 11. aug 2018, 14:58

Confucius skrev:
DenBruneMunk skrev:Området har intet med en fængsel pris per m2 at gøre.


Selvfølgelig har det det. Havde du opført nøjagtigt samme fængsel - eller hvilken som helst anden bygning - i en anden kommune, havde du fået en anden kvadratmeterpris.

Hvor i vores ejendomsmægler priser, indgår familien i disse beregninger? Kan du give et par links til disse beregninger du har fundet frem til?
Jeg glæder mig særskilt til dem, hvor en single flytter ind, og så der hvor Hansen flytter ind med 10 børn, de beregninger må flyde rundt på nettet siden du ikke selv opfandt dem, som du siger her.

Bare skyd løs, helst en med 2 voksne og 2 børn men da du tog højde for 250 fanger, så skal det jo være et hotel du finder frem til.
2
Brugeravatar
Confucius
Indlæg: 2217
Tilmeldt: 4. maj 2018, 18:33
Kort karma: 219
Likede indlæg: 4084

Re: Peter Madsen

Indlægaf Confucius » 11. aug 2018, 15:12

[quote="DenBruneMunk"]

Jeg har absolut ingen anelse om hvad fanden du fabler om? Jeg har sammenlignet kvadratmeterprisen for fængslet med den gennemsnitlige kvadratmeterpris for Guldborgsund Kommune, som kan findes på Boligas hjemmeside. https://www.boliga.dk/top10.aspx

Jeg har ikke talt om ejendomsmæglere eller familier. De rablerier må stå for egen retning.
0
Alle mennesker er lige - uanset om de er sorte, brune, gule, røde eller normale.
Brugeravatar
Brok
Indlæg: 139
Tilmeldt: 10. okt 2017, 16:05
Kort karma: 4
Likede indlæg: 112

Re: Peter Madsen

Indlægaf Brok » 11. aug 2018, 17:14

Confucius skrev:
Brok skrev:
Vil man have middelalderlige afsonings forhold, så er Østen og Sydamerika nok der man skulle bo.

Danmark er kommet til demokrati og menneskelige forhold, også til psykisk syge.


Hvis logikken er, at afsoningsforhold er dårlige, fordi de er middelalderlige, så bør vi straks kassere demokratiet, da det er 2.500 år gammelt. Man bør også overveje at flytte til Athen, hvis man vil have demokrati.


Ja hævn er måske en lykkefølelse for nogen, men jeg er nu godt tilfreds med vores system.
Om du ikke vil se det som et humant og demokratisk system er ikke mit problem.
1
Brugeravatar
deliciouscookie
Indlæg: 296
Tilmeldt: 25. jun 2018, 19:37
Kort karma: -22
Geografisk sted: Hovedstaden
Likede indlæg: 75

Re: Peter Madsen

Indlægaf deliciouscookie » 11. aug 2018, 18:29

Falstria skrev:
Confucius skrev:
deliciouscookie skrev:Man kan i hver fald godt diskutere rimeligheden i at bruge skattekrone på lommepenge til kriminelle.


Ja, eller bare rimeligheden i at bruge 1 milliard på et fængsel med plads til 250 fanger. Det er 4 millioner per fange eller en kvadratmeterpris på 28.571,43 kroner.... På fucking Falster! Gennemsnitlig i resten af Guldborgsund Kommune er på 9.962 kr. pr. m2.


Man kan ikke bygge nyt for 10.000 kr. pr. kvm. Heller ikke på falster.
Materialer og løn er jo det samme overalt, og så koster det nok ekstra med alt det der sikkerhed der skal være omkring et superfængsel.
Om det havde været fucking amager, så havde grundprisen blot været højere, og fængselspersonalets løn ligedan.


Amager eller Falster, begge dele er lige crappy ;)
0
Brugeravatar
Falstria
Indlæg: 5333
Tilmeldt: 18. aug 2016, 02:07
Kort karma: 583
Likede indlæg: 3222

Re: Peter Madsen

Indlægaf Falstria » 11. aug 2018, 18:51

deliciouscookie skrev:Amager eller Falster, begge dele er lige crappy ;)


:lol: Det udløste en rødbede det dér :lol:
1
Brugeravatar
DenBruneMunk
Indlæg: 2093
Tilmeldt: 8. jun 2017, 19:25
Kort karma: 13
Likede indlæg: 858

Re: Peter Madsen

Indlægaf DenBruneMunk » 11. aug 2018, 19:39

Confucius skrev:Det er kun noget af det. Men hvis nu cellerne kun havde været på 10 m2 i stedet for 12,8 m2, så kunne der være 320 celler i stedet for kun 250. Og sådan er der mange ting, der kunne været ændret, så man fik meget mere fængsel for pengene. Der er også brugt - unødvendige - penge på bl.a kunst.


Confucius skrev:Ja, eller bare rimeligheden i at bruge 1 milliard på et fængsel med plads til 250 fanger. Det er 4 millioner per fange eller en kvadratmeterpris på 28.571,43 kroner.... På fucking Falster! Gennemsnitlig i resten af Guldborgsund Kommune er på 9.962 kr. pr. m2.


Jeg ved ikke om jeg tager andet end mobilepay men du må gerne betale med det, for du kan vist ikke tale om andet end m2 og mennesker på området og så omsætte det til valuta.

Hvis man virkelig kunne bruge hovedet og så regne m2 pris for et hus på falster vs. rungsted kyst, så var det sidste jeg ville skrive " På fucking Falster! " Det er priserne jo betydelig højere mange andre steder i landet, så er det ikke lidt af en ommer, eller som oprindelig skrevet, ikke særligt gennemtænkt udover at have for mange fordomme end vide noget om det.
0
Brugeravatar
DenBruneMunk
Indlæg: 2093
Tilmeldt: 8. jun 2017, 19:25
Kort karma: 13
Likede indlæg: 858

Re: Peter Madsen

Indlægaf DenBruneMunk » 11. aug 2018, 19:43

deliciouscookie skrev:
Falstria skrev:
Confucius skrev:
deliciouscookie skrev:Man kan i hver fald godt diskutere rimeligheden i at bruge skattekrone på lommepenge til kriminelle.


Ja, eller bare rimeligheden i at bruge 1 milliard på et fængsel med plads til 250 fanger. Det er 4 millioner per fange eller en kvadratmeterpris på 28.571,43 kroner.... På fucking Falster! Gennemsnitlig i resten af Guldborgsund Kommune er på 9.962 kr. pr. m2.


Man kan ikke bygge nyt for 10.000 kr. pr. kvm. Heller ikke på falster.
Materialer og løn er jo det samme overalt, og så koster det nok ekstra med alt det der sikkerhed der skal være omkring et superfængsel.
Om det havde været fucking amager, så havde grundprisen blot været højere, og fængselspersonalets løn ligedan.


Amager eller Falster, begge dele er lige crappy ;)

Amager har altid været og er oprindeligt bygget på en gang affald, som man kaldte lorteøen, Falster har aldrig været noget lignende det, og derfor er Falster også et bedre sted hvis du går 30 år tilbage, idag bygger de bare nyt ovenpå lortet, og en dag finder de ud af hvor ustabilt affald er og bygge på så glider de nye bygninger sgu, da underlaget er lort og affald.

Glemte jeg at skrive, at havde de bygget i Brøndby, så ville der nok være ramaskrig, ikke at glemme hvordan folk frygter et par rockere som flytter ind i by området, så vil et fængsel da virkelig sætte gang i oprøret. Så valget er nok så godt som det kan blive.
0

Tilbage til "Politik, kultur og samfund"